Πολιτική Επιστροφών

 Τα δικαιώματα του Καταναλωτή. Διαδικασίες άσκησης δικαιωμάτων.

Σε περίπτωση αποστολής λάθος ή ελαττωματικού προϊόντος, έχετε το δικαίωμα, όπως εντός 14 ημερών από την παραλαβή του προϊόντος, επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα της επιχείρησής μας και μας αναφέρετε το ελάττωμα στο προϊόν ή το λάθος μας στην εκτέλεση της παραγγελίας σας και μας ενημερώνετε για την επιθυμία σας να αντικατασταθεί το προϊόν με το σωστό/ μη ελαττωματικό προϊόν ή να σας επιστρέψουμε τα χρήματά σας.

Η Επιχείρησή μας αναλαμβάνει να καλύψει το συνολικό κόστος επιστροφής και αποστολής εκ νέου του σωστού/ μη ελαττωματικού προϊόντος.

Ρητά αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι η αντικατάσταση προϊόντος, τελεί υπό την προϋπόθεση της διαθεσιμότητας του σωστού/ μη ελαττωματικού στοκατάστημά μας κατά το χρόνο που μας ενημερώνετε σχετικά. Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η αντικατάσταση, θα σας επιστρέψουμε όλα τα χρήματα που λάβαμε από εσάς συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν εξόδων παράδοσης.

Ρητά συμφωνείτε, ότι η αντικατάσταση των προϊόντων των οποίων η παραγγελία εκτελέστηκε λάθος, πραγματοποιείται εφόσον το προϊόν προς αντικατάσταση επιστρέφεται στην επιχείρησή μας στην ίδια καλή κατάσταση που αρχικά το παραλάβατε.

 Η Επιχείρησή μας δεν αντικαθιστά προϊόντα τα οποία φέρουν βρωμιές, φθορές, κακώσεις, άλλες από το αναφερόμενο ελάττωμα ή δε συνοδεύονται από όλα τα έγγραφα (απόδειξη, έντυπο επιστροφής ή/και αποδεικτικό επιστροφής, διακριτικά καρτελάκια προϊόντος) τα οποία λάβατε από εμάς.

 Στην περίπτωση επιστροφής ελαττωματικού προϊόντος, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, όπως επιφυλαχθεί την αντικατάσταση του ή επιστροφή των χρημάτων σας, σε περίπτωση που δεν έχει επαρκή στοιχεία που να την καθιστούν υπαίτια για το ελάττωμα στο προϊόν.

Η επιστροφή των χρημάτων γίνεται με πίστωση του τραπεζικού σας λογαριασμού τον οποίο θα μας γνωστοποιήσετε κατά την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης. Σε κάθε περίπτωση δε θα χρεωθούν έξοδα για τέτοια επιστροφή χρημάτων.

Αξιώσεις για αποζημίωση ή χρηματική ικανοποίηση πάσης φύσεως και νομικής βάσης αποκλείονται, όπως και πάσης φύσεως αξιώσεις για βλάβες της υγείας, ζωής και σωματικής ακεραιότητας.

logo150
Διασταύρωση Καρυδιάς Κομοτηνή
+30 2531064202
info@axi-zw.gr sales@axi-zw.gr    

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Αποδοχή όλων
Απόρριψη όλων
Περισσότερα
Unknown
Unknown
Αποδοχή
Απόρριψη
$family
Αποδοχή
Απόρριψη
$constructor
Αποδοχή
Απόρριψη
each
Αποδοχή
Απόρριψη
clone
Αποδοχή
Απόρριψη
clean
Αποδοχή
Απόρριψη
invoke
Αποδοχή
Απόρριψη
associate
Αποδοχή
Απόρριψη
link
Αποδοχή
Απόρριψη
contains
Αποδοχή
Απόρριψη
append
Αποδοχή
Απόρριψη
getLast
Αποδοχή
Απόρριψη
getRandom
Αποδοχή
Απόρριψη
include
Αποδοχή
Απόρριψη
combine
Αποδοχή
Απόρριψη
erase
Αποδοχή
Απόρριψη
empty
Αποδοχή
Απόρριψη
flatten
Αποδοχή
Απόρριψη
pick
Αποδοχή
Απόρριψη
hexToRgb
Αποδοχή
Απόρριψη
rgbToHex
Αποδοχή
Απόρριψη
min
Αποδοχή
Απόρριψη
max
Αποδοχή
Απόρριψη
average
Αποδοχή
Απόρριψη
sum
Αποδοχή
Απόρριψη
unique
Αποδοχή
Απόρριψη
shuffle
Αποδοχή
Απόρριψη
rgbToHsb
Αποδοχή
Απόρριψη
hsbToRgb
Αποδοχή
Απόρριψη
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Αποδοχή
Απόρριψη
Snowplow
Αποδοχή
Απόρριψη
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Facebook
Αποδοχή
Απόρριψη
$family
$hidden
Αποδοχή
Απόρριψη
overloadSetter
Αποδοχή
Απόρριψη
overloadGetter
Αποδοχή
Απόρριψη
extend
Αποδοχή
Απόρριψη
implement
Αποδοχή
Απόρριψη
hide
Αποδοχή
Απόρριψη
protect
Αποδοχή
Απόρριψη
attempt
Αποδοχή
Απόρριψη
pass
Αποδοχή
Απόρριψη
delay
Αποδοχή
Απόρριψη
periodical
Αποδοχή
Απόρριψη
$constructor
alias
Αποδοχή
Απόρριψη
mirror
Αποδοχή
Απόρριψη
pop
Αποδοχή
Απόρριψη
push
Αποδοχή
Απόρριψη
reverse
Αποδοχή
Απόρριψη
shift
Αποδοχή
Απόρριψη
sort
Αποδοχή
Απόρριψη
splice
Αποδοχή
Απόρριψη
unshift
Αποδοχή
Απόρριψη
concat
Αποδοχή
Απόρριψη
join
Αποδοχή
Απόρριψη
slice
Αποδοχή
Απόρριψη
indexOf
Αποδοχή
Απόρριψη
lastIndexOf
Αποδοχή
Απόρριψη
filter
Αποδοχή
Απόρριψη
forEach
Αποδοχή
Απόρριψη
every
Αποδοχή
Απόρριψη
map
Αποδοχή
Απόρριψη
some
Αποδοχή
Απόρριψη
reduce
Αποδοχή
Απόρριψη
reduceRight
Αποδοχή
Απόρριψη
forEachMethod
Αποδοχή
Απόρριψη
each
clone
clean
invoke
associate
link
contains
append
getLast
getRandom
include
combine
erase
empty
flatten
pick
hexToRgb
rgbToHex
min
max
average
sum
unique
shuffle
rgbToHsb
hsbToRgb